YAZILIMLAR

Direk kalıba ya da filme ya da Dijital Inkjet makinelerine pozlayabilen sistemlerde kullanılan yazılımlardır. Bu yazılımlar, kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilirler: Ticari Matbaalar ve Gazeteler

TİCARİ MATBAALAR:

Bu sektörde kullanılan ürünlerin genel ismi Apogee olup Prepress, ve Portal serilerinden oluşmaktadır.

Apogee Prepress:

Quark, Freehand ya da Indesign uygulama yazılımları ile başlayan ve bağlı olduğu cihazdan çıkış alınana kadar geçen tüm süreci kapsayan yazılım grubunun genel adıdır. Rip, Preflight check, Trapping (şişirme), CIP3 (baskı ve sonrası bilgileri), Imposition (montaj), Color Management (renk yönetimi), Inksave (mürekkep tasarrufu) gibi birçok mödülden gerekli olanları bir araya getirerek oluşturulabilen esnek bir baskı öncesi yazılımıdır.

Apogee Portal:

İşi yaratan ile matbaa arasındaki doğru, hızlı ve hatasız iletişimi kuran bir yazılım bütünüdür. Ülkeler, şehirler arası ve hatta şehiriçi iş ilişkilerinde sunduğu çözümlerle baskı öncesinin vazgeçilmez yazılımlarından biri olmaya adaydır.

GAZETELER:

Arkitex Prepress:

Bir gazetenin ihtiyaç duyubileceği tüm yazılımları sunabilen ve editörün sayfası hazırladığı andan ve bağlı olduğu cihazdan çıkış alınana kadar geçen tüm süreci kapsayan yazılım grubunun genel adıdır. Rip, CIP3 (baskı ve sonrası bilgileri), Imposition (montaj), Color Management (renk yönetimi), Optiink (mürekkep tasarrufu) , Courier (bölgelere arası sayfa transferi) gibi birçok mödülden gerekli olanları bir araya getirerek oluşturulabilen esnek bir baskı öncesi yazılımıdır.

Arkitex Portal:

İşi yaratan bölüm ya da kontratlı yayıncı ile matbaa arasındaki doğru, hızlı ve hatasız iletişimi kuran bir yazılım bütünüdür. Ülkeler, şehirler arası ve hatta şirket içi iş ilişkilerinde sunduğu çözümlerle baskı öncesinin vazgeçilmez yazılımlarından biri olmaya adaydır.